top of page

Vi analyserer tilslagsmaterialer fra kunder i hele landet.

Med god kjennskap til produktstandardene for tilslag til betong, asfalt, vegbygging, jernbane, vassbygging, m.m. kan vi utføre det aller meste av testing og analyser som kreves for CE-dokumentasjon. Våre kunder er alt fra enkle grustak til større konsern og entreprenører.

bottom of page